TriplEforms - Smart webintake

Gemeente Breda Formulieren Bibliotheek

Belastingen, uitkeringen en toeslagen

Belastingen, uitkeringen en toeslagen

Consumentenzaken

Consumentenzaken
  • Aansprakelijkstelling gemeente DigiDAansprakelijkstelling gemeente
  • Aansprakelijkstelling gemeente Aansprakelijkstelling gemeente
  • Geheimhouding persoonsgegevens. Verzoek indienen of intrekken - DigiDWie niet wil dat zijn/haar gegevens bij de gemeente op te vragen zijn, kan verzoeken om geheimhouding van de gegevens uit het onderdeel persoonsgegevens van de Basisregistratie Personen (BRP).
  • Persoonlijke lening. Aanvragen - DigiDDe Kredietbank kan een lening verstrekken aan personen die een inkomen hebben van maximaal 130% van het bruto minimumloon of aan personen die een achterstandsmelding bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel hebben of die niet bij commerciĆ«le banken terecht kunnen. Burgers uit de gemeente Breda kunnen via dit digitale formulier een lening aanvragen. Burgers uit andere gemeenten dienen zich te melden bij de eigen gemeente.

Cultuur, sport en vrije tijd

Cultuur, sport en vrije tijd

Familie, jeugd en gezin

Familie, jeugd en gezin
  • Afschriften Burgerlijke Stand. Aanvragen diverse - DigiDiDEALWoont u buiten Breda, dan kunt u dit formulier ook invullen. De akte wordt dan binnen twee weken met de rekening naar u opgestuurd
  • Naamgebruik. Verzoek wijziging aanduiding - DigiDAls u gehuwd bent, gehuwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap heeft (gehad), kunt u een verzoek doen om de registratie van het naamgebruik te wijzigen. Vaak wordt een dergelijk verzoek gedaan wanneer iemand gaat trouwen of scheiden. Afhankelijk van de persoonlijke situatie kunt u kiezen met welke naam u aangeschreven wilt worden.

Natuur en milieu

Natuur en milieu

Overheid en democratie

Overheid en democratie

Uittreksels en registers

Uittreksels en registers
  • Uittreksel Basisregistratie Personen DigiDiDEALEen afschrift Basisregistratie Personen is een officiĆ«le verklaring en bevat uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. Als het nodig is kunnen op een afschrift Basisregistratie Personen ook andere gegevens worden vermeld zoals burgerlijke staat, datum vestiging in de gemeente, enzovoort. Ook kunt u een afschrift Basisregistratie Personen krijgen waarop alle leden van uw gezin staan.

Verkeer, voertuigen en wegen

Verkeer, voertuigen en wegen

Voor jezelf beginnen

Voor jezelf beginnen

Wonen en leefomgeving

Wonen en leefomgeving

Zorg en gezondheid

Zorg en gezondheid