TriplEforms - Smart webintake

Gemeente Breda Formulieren Bibliotheek

Cultuur, sport en vrije tijd

Cultuur, sport en vrije tijd

Verkeer, voertuigen en wegen

Verkeer, voertuigen en wegen

Wonen en leefomgeving

Wonen en leefomgeving
  • Grofvuil op laten halen Grofvuil dat te groot en/of te zwaar is voor een huisvuilzak of -container kan afgeven worden bij een van de twee milieustations in Breda. Ook kan de Gemeente Breda dit grofvuil op afspraak ophalen.
  • Initiatiefplan indienen Met het initiatiefplan formulier kunt u uw plan voorafgaand aan de vergunningaanvraag door de gemeente inhoudelijk laten toetsen.
  • Melding Openbare Ruimte Het meldingsformulier openbare ruimte gebruikt u om uw meldingen, vragen of klachten over de openbare ruimte door te geven aan de gemeente. Bijvoorbeeld over bestratingen, riolering, groenvoorziening of verlichting.
  • Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb). Uittreksel gemeentelijk - aanvragen Vraag volledige informatie op over de rechtstoestand (aanwijzing monument, veiligheid, e.d.) van een onroerende zaak.